logo

... naša idea, Váš úspech ...

strojarstvo1

kolajove1

mkp štrukturálne analýzy

referencie1


logo2
logo3
logo4

 

SÍDLO SPOLOČNOSTI

MB idea SK, s.r.o.
Nová 134
017 01 Považská Bystrica
Slovenská republika

 

 

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

IČO: 52 078 591
DIČ: 2120883138
IČ DPH: SK2120883138

Zapísaná v OR OS Trenčín
odd. Sro, vložka č.37433/R

 

 

BANKOVÉ SPOJENIE

ČSOB a.s., pobočka Považská Bystrica

Nám. A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica

IBAN: SK79 7500 0000 0040 2653 3129

SWIFT: CEKOSKBX